โปรดทำการออกจากระบบ แล้ว login เข้ามาลงทะเบียนใหม่ด้วยครับ จึงจะลงทะเบียนได้ และข้อความนี้จะหายไป


ยินดีต้อนรับเข้าสู่หน้าลงทะเบียนการลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อท่านโอนชำระค่าสมัครเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น
อัตราค่าสมัคร มี 4 ประเภท
-package 1 ราคา 2,900 บาท (1 ห้องนอน พักได้ 2 คน รวมอาหาร 4 มื้อ) มี 13 ห้อง
-package 2 ราคา 3,900 บาท (1 ห้องนอน พักได้ 3 คน รวมอาหาร 4 มื้อ) มี 5 ห้อง
-package 3 ราคา 4,900 บาท (1 ห้องนอน พักได้ 4 คน รวมอาหาร 4 มื้อ) มี 6 ห้อง
-package 4 ราคา 5,900 บาท (1 ห้องนอน พักได้ 5 คน รวมอาหาร 4 มื้อ) มี 2 ห้อง
Rallythai.net
ปล. ราคาค่าสมัคร 2 วัน 1 คืน (หากพักต่ออีก 1 คืน ชำระเพิ่มคนละ 400 บาท/คน ในวันงาน)
ราคาไม่รวมเสื้อ Rally Can't connect Database Server !!!